Ampumajaosto - Pyhäselän Metsästäjät ry

Ampumajaosto Pyhäselän Metsästäjät ry

Toimintakertomus 2021

Hammaslahden ampumaradalla oli vuosi 2021 todellisen muutoksen aikaa. Seuran yleinen kokous päätti hakea Joensuun Seudun leader ry:ltä tukea uuden sauna/majoitustilan rakentamiseksi. Tehtyjen suunnitelmien ja kustannusarvion perusteella saimme hankkeelle myönteisen päätöksen huhtikuun lopussa.

Aloitimme työt välittömästi kaupungilta vuokraamallamme alueella metsänraivaustöillä. Joensuun kaupunki luovutti rakennusalueella olleet puut seuralle veloituksetta korjuukustannuksia vastaan. Työt suoritettiin nopeasti ja toukokuussa talkoopäivänä kaivurimiehemme aloitti kantojen raivaukset. Työvaiheet etenivät nopeasti ja saimme aloitettua varsinaiset rakennustyöt.

Vuosi oli sikäli hankala rakennustöiden takia, koska kustannukset tahtoivat muuttua melkein päivittäin. Olimme kuitenkin varautuneet tiettyjen materiaalien osalta, joten pystyimme etenemään kustannusarvion puitteissa. Rakennustyö etenivät ripeästi ja samanaikaisesti jatkettiin myös muita radan penkkatöitä.

Heinäkuussa vietettiin sauna rakennuksen harjannostajaisia ja marraskuun lopussa pidettiin tupaantuliaiset. Rakennustyöt etenivät siis erittäin rivakasti. Pihatyöt ja lopulliset ulkomaalaus ja pienet rakennustyöt jäivät tulevaan kesään. Kustannukset ovat pysyneet suunnitellussa budjetissa tiukan seurannan avulla, joten tulevalle keväälle jääneet työt voidaan suorittaa suunnitellusti.

Radalla työskenteli kesän aikana Joensuun kaupungin tukityöllistetty henkilö ja hänen työpanoksensa ansiosta rata-alue pysyi kesäajan hyvässä kunnossa.

Radan käyttäjämäärä on ollut edelleen kasvava ja siitä kertoo yli 200 000 ammuttua laukausta radalla vuonna 2021.

Haluamme kiittää kaikkia radan rakennus- ja kunnostustöihin osallistuneita heidän antamastaan merkittävästä työpanoksesta. Tällaista hanketta ei pystytä saattamaan päätökseen ilman aktiivista osallistumista

Toimintasuunnitelma 2022

Tulevana vuonna jatketaan sauna-/majoitustilan rakennustöiden viimeistelyä, sekä suoritetaan piha-alueen siistimiset ja lopulliset muut työt. Saunarakennuksen ympärille tullaan rakentamaan suoja-aita ja alue varustetaan kameravalvonnalla, kuten huoltorakennus.

Edelliseltä kesältä jäi hieman kesken kiväärikatosten äänieristystöitä, joten ne tulee saattaa loppuun. Erilaisia muita perusparannustöitä rata-alueella tullaan myös suorittamaan.

Hallitus esittää myös haulikkoratojen penkkatöiden saattamista loppuun korottamalla vastapenkkoja pitkä puomisella kaivurilla, jolloin penkan korkeutta saadaan nostettua merkittävästi. Tämä työ tullaan suorittamaan ulkopuolelta vuokrattavalla koneella.

Selvitetään mahdollisuutta saada radalle edelleen työllistetyn tukea kuten kahtena aikaisempana vuotena, koska kyseinen tuki on mahdollistanut pitää radalla läpi kesän miehitys, joka myös turvaa rata-alueen turvallista ja siistiä käytöstä.

Ampumajaosto