Sorsat

Vieraslupakäytäntö

Pyhäselän Metsästäjät ry tarjoaa seuran kunnia- ja varsinaisjäsenille mahdollisuuden tuoda vieraan metsästämään seuran maille yhdessä. Tutustu vierasmaksuihin.

Vierasmaksut 2023-2024:

  • 10 € / vrk
  • 30 € / viikko
  • 250 € / kausi

Vieraan saalis vähennetään isännän kiintiöstä. Karhujahtiin vierasmaksu on 100 € / lupakausi ja kaatomaksu 500 € / karhu. Majavajahtiin vierasmaksu on 40 € / metsästyskausi.

Pienpetojahtiin ei tarvitse maksaa vierasmaksua, mutta vieras kulkee normaalisti isännän vieraana. Karhujahdissa noudatetaan voimassa olevia yhteisjahdin sopimuksia vierasmaksujen osalta.

Vierasmaksut tulee maksaa Pyhäselän Metsästäjät ry:n tilille FI43 4108 0010 9410 14. Viitteessä tulee näkyä isännän ja vieraan nimi sekä metsästyksen ajankohta.

Ketkä saavat kutsua vieraita?

Pyhäselän Metsästäjät ry:n kunnia- ja varsinaisjäsenillä on mahdollisuus kutsua metsästysmaille vieraita metsästämään yhdessä. Ennen metsästyksen alkua on tärkeää hankkia nimeämälleen vieraalle vieraskortti, joka oikeuttaa metsästykseen seuran mailla. Vieraskortti on voimassa kortissa mainitun ajanjakson ajan ja sen tarkoituksena on mahdollistaa vieraiden osallistuminen metsästykseen laillisesti ja turvallisesti.

Vieraan metsästys on aina isännän vastuulla, ja saalis vähennetään isännän kiintiöstä. Vieraan on noudatettava seuran sääntöjä ja ohjeita sekä maanomistajien toiveita. Näin varmistetaan, että metsästystoiminta on kestävällä ja eettisellä pohjalla, ja että seuran mailla metsästäminen on miellyttävää ja turvallista kaikille osapuolille.

Vieraskorttijärjestelmä mahdollistaa seuran jäsenille sosiaalisen metsästyskokemuksen ja auttaa jakamaan metsästyksen iloa myös niille, jotka eivät ole seuran jäseniä. Samalla se auttaa seuraa valvomaan metsästystoimintaa ja varmistamaan, että metsästys tapahtuu vastuullisesti ja kestävien periaatteiden mukaisesti.

Entä koejäsenet?

Koejäsenillä ei valitettavasti ole vielä oikeutta tuoda vieraita metsästysmaille. Tämä rajoitus on asetettu, jotta varmistetaan koejäsenten omaksuvan seuran säännöt ja metsästyskäytännöt sekä sopeutuvan seuran toimintaan ennen kuin heillä on mahdollisuus ottaa metsästysvieraita mukaan.

Vieraslupakäytäntö koskee ainoastaan Pyhäselän Metsästäjät ry:n kunnia- ja varsinaisia jäseniä, jotka ovat jo osoittaneet sitoutumisensa seuran toimintaan ja metsästyskäytäntöihin. Tämän ansiosta seuran jäsenet voivat nauttia metsästyskokemuksesta yhdessä vieraiden kanssa vastuullisesti ja turvallisesti, kun taas koejäsenet voivat keskittyä oppimaan seuran toimintatapoja ja saamaan kokemusta metsästyksestä yhdessä muiden kokeneempien jäsenten kanssa.

Kun koejäsen on saanut tarvittavan kokemuksen ja on hyväksytty seuran varsinaiseksi jäseneksi, hänellä on myös oikeus ottaa vieraita metsästysmaille noudattaen seuran vieraslupakäytäntöä. Tämä varmistaa, että kaikki seuran jäsenet ja heidän vieraansa noudattavat metsästystä koskevia sääntöjä ja ohjeita, mikä takaa turvallisen ja kestävän metsästystoiminnan seuran mailla.

Kutsuvieraat

Pyhäselän Metsästäjät ry:n hallituksella on oikeus myöntää vapautus vierasmaksuista erityisissä tilanteissa. Näihin erityistapauksiin kuuluvat esimerkiksi sellaiset kutsuvieraat, joiden läsnäolo metsästyksessä on perusteltua jonkin erityisen syyn vuoksi. Erityinen syy voi olla esimerkiksi vierailun luonteen vuoksi, kuten diplomaattisen vierailun tai erityisen yhteistyökumppanuuden merkityksen kannalta.

Tällaiset kutsuvieraat voivat olla esimerkiksi yhdistyksen yhteistyökumppaneiden edustajia, asiantuntijoita tai muita henkilöitä, joiden läsnäolo metsästyksessä koetaan hyödylliseksi tai tärkeäksi yhdistyksen toiminnan kannalta. Kutsuvieraiden läsnäolo voi edistää yhdistyksen tavoitteita ja päämääriä, kuten metsästyskulttuurin ylläpitämistä, lajin tunnettavuuden lisäämistä tai metsästystoiminnan kehittämistä.

Vierasmaksuista vapauttaminen hallituksen kutsuvieraille osoittaa arvostusta ja kunnioitusta heitä kohtaan sekä antaa heille mahdollisuuden tutustua Pyhäselän Metsästäjät ry:n toimintaan ja metsästyskulttuuriin ilman taloudellista rasitetta. Tämä voi vahvistaa yhdistyksen suhteita yhteistyökumppaneihin, lisätä metsästysalan ymmärrystä ja tuoda uusia näkökulmia yhdistyksen toimintaan.

Katso myös