METSÄSTYS

METSÄSTYS

Pyhäselän Metsästäjillä on yhteensä n. 13 700 hehtaarin suuruinen metsästysalue, jossa voi harrastaa monipuolisesti linnustusta, hirvi- ja karhujahtia sekä pienpetojen pyyntiä. Pienriistan metsästysalue oli vuonna 2020 yhteensä 10 972 hehtaaria. Seuran ajantasaisia metsästyskarttoja ylläpidetään Suomen Riistakeskuksen tarjoamassa Oma riista -palvelussa. Karttoihin pääsemiseksi seuramme jäsenen on luotava Oma riista -tunnus ja pyydettävä Miikka Puustista lähettämään kutsun Oma riistaan (ks. lisätietoa artikkelista metsästyskartat).

Metsästettäessä seuran mailla noudatetaan Suomen Riistakeskuksen asettamia metsästysaikoja ja -rajoituksia, sekä vuosittain erikseen päätettäviä seuran asettamia omia riistakiintiöitä (ks. metsästysajat ja rajoitukset).

Seuran kunnia- ja varsinainen jäsen voi ottaa vieraan metsästämään metsästysmaillemme (ks. vieraslupakäytäntö)

Tervetuloa metsästämään seuran maille!